font-awesome_4-7-0_bar-chart_256_0_1d2333_none

Finančne analize

Ponujamo celovite rešitve priprave tudi najzahtevnejših finančnih analiz, ki predstavljalo ključno oporo za sprejem optimalnih poslovnih odločitev za dolgoročno delovanje vašega podjetja. Izdelamo tudi študije ekonomske upravičenosti glede na različne namene in potrebe naročnika, še posebej na naslednjih področjih:

 • Notranjega odločanja in postavitve ciljne rasti, ter razvoja podjetja
 • Sprejemanja ustreznih naložbenih odločitev podjetja
 • Spremljanja odmikov od načrtovanega poslovanja in možnost takojšnjega ukrepanja
 • Pridobitve kakovostnih zunanjih virov financiranja potrebnih za tekoče poslovanje in investiranje

Naša izkušena in mednarodno usposobljena ekipa za vas pripravi celovit projekt, ki poteka v treh glavnih fazah:

 • Sestanek z naročnikom in seznanitev s potrebami
 • Določitev cilja analize
 • Pridobitev potrebnih podatkov in preučitev informacij
 • Sestava ustrezne podatkovne baze
 • Analiza preteklega poslovanja
 • Izvedba finančnih analiz in podpornih izračunov
 • Izdelava in predstavitev osnutka poročila in končnih sklepov
 • Izdelava končnega poročila