foundation-icon-fonts_2015-02-16_magnifying-glass_256_0_1d2333_none

Finančni skrbni pregledi

Finančni skrbni pregledi, kot del celovitega skrbnega pregleda (due diligence), služijo namenom prepoznavanja vseh finančnih tveganj, ter tako tvorijo odlično osnovo za sprejemanje strateških odločitev glede nakupa ali naložbe v želen poslovni subjekt. Naša ekipa, na osnovi mednarodno pridobljenih izkušenj, skrbno pregleda finančno plat podjetja, ker je posebna pozornost usmerjena na področja:

• Temeljite analize gibanja preteklih finančnih kazalnikov in projekcij v prihodnje
• Primerjave preteklih finančnih podatkov v primerjavi z doseženimi poslovnimi načrti in strategijami
• Preverjanje kakovosti in strukture virov sredstev
• Preverjanje pravilnosti izkazanih obveznosti do virov sredstev
• Analiza denarnih tokov in finančne stabilnosti

Strokovno podkovana ekipa, vsebinsko zahteven in pomemben projekt natančno analizira, kjer priprava projekta poteka v sledečih treh korakih:

  • Sestanek z naročnikom in seznanitev s potrebami
  • Identifikacija in oblikovanje ciljev
  • Pridobitev potrebnih podatkov in preučitev virov informacij
  • Sestava ustrezne podatkovne baze opazovanega poslovnega subjekta
  • Analiza panoge, dejavnosti, trga
  • SWOT finančna analiza opazovanega poslovnega subjekta
  • Preučitev poslovnega modela in financiranja,
  • Izdelava finančnega dela in analiz skrbnega pregleda
  • Izdelava in predstavitev osnutka poročila in končnih sklepov
  • Izdelava končnega poročila