font-awesome_4-7-0_industry_256_0_1d2333_none

Finančno svetovanje pri prevzemih, združitvah in oddelitvah

Pod finančno svetovanje pri prevzemih, združitvah in oddelitvah nudimo celosten paket rešitev za vaše podjetje, kjer naša izkušena ekipa pripravi izčrpen projekt z vključitvijo finančnega prestrukturiranja podjetja, ter optimizacijo ali pridobitvijo ustreznih virov financiranja z namenom:

 • maksimiranja tržne vrednosti lastniškega deleža,
 • ugotavljanja davčnih ugodnosti skladno z zakonodajo,
 • pridobitve optimalnih virov financiranja glede na postopke v teku: združitve, prevzemi, delitve in reorganizacije strukture pasivne strani premoženjske bilance podjetij,
 • izdelave ekonomskega dela pripojitvene ali združitvene strategije, kot sestavni del celotnega postopka prevzema, oddelitve ali združitve.

Naša usposobljena ekipa, vsebinsko pomemben in ključen projekt pri procesih prevzema, združitev ali oddelitev, pripravi v sledečih treh korakih:

 • Sestanek z naročnikom in seznanitev s potrebami
 • Identifikacija in oblikovanje jasnih izhodišč, ter strateških ciljev projekta
 • Pridobitev potrebnih podatkov in preučitev informacij
 • Sestava ustrezne podatkovne baze opazovanih poslovnih subjektov
 • Skrbni pregled poslovanja opazovanih poslovnih subjektov
 • Celovita analiza panoge, dejavnosti, trga
 • SWOT analiza opazovanih poslovnih subjektov
 • Preučitev poslovnega modela za optimizacijo modela financiranja,
 • Izdelava strateškega plana naročnika glede na opazovano obdobje
 • Kreiranje akcijskega načrta in terminskega plana nadaljnjih korakov
 • Izdelava in predstavitev osnutka poročila in končnih sklepov
 • Izdelava končnega poročila