font-awesome_4-7-0_university_256_0_1d2333_none

Podjetniške finance

Mednarodno pridobljene kompetence iz področij trgovinskega financiranja in upravljanja z likvidnostjo dajejo naši ekipi potrebno znanje, da vam svetujemo glede vzpostavitve najoptimalnejših procesov finančnega poslovanja vaše družbe.

Dinamika sprememb v svetu globalnih financ zahteva nenehno izobraževanje na tem področju, kot spremljavo trendov in tehnološkega razvoja. Naša mednarodno izkušena ekipa na tem področju našim naročnikom nudi inovativne rešitve in najsodobnejše metode upravljanja z podjetniškimi financami, ki vašemu podjetju zagotovijo enega izmed naj pomembnejših stebrov poslovanja, dobre finančne temelje.

Naše storitve, na tem področju ločimo na dve vrsti storitev:

Svetovanje s področja TRGOVINSKEGA FINANCIRANJA, kamor spada:

 • Svetovanje o možnostih instrumentov trgovinskega financiranja z namenom zavarovanja poslovanja družbe,
 • Svetovanje glede obratnega kapitala družbe (terjatve)
 • Analiza trenutnega stanja in vrednotenje,
 • Optimizacija področja trgovinskega financiranja.

Svetovanje s področja UPRAVLJANJA Z LIKVIDNOSTJO, kamor spada:

 • Analiza trenutnih virov financiranja in optimizacija,
 • Preučitve možnosti cash pooling-a,
 • Svetovanje glede procesov optimizacije denarnih sredstev,
 • Analiza in optimizacija denarnih tokov podjetja,
 • Svetovanje o naložbeni strani privarčevanih sredstev.

Naša motivirana in mednarodno usposobljena ekipa za vas pripravi celovit projekt, ki poteka v treh glavnih fazah:

 • Sestanek z naročnikom in seznanitev s potrebami
 • Identifikacija potreb
 • Predstavitev možnosti optimizacije
 • Pridobitev potrebnih podatkov in preučitev informacij
 • Sestava ustrezne podatkovne baze
 • Analiza poslovanja družbe
 • Celovita analiza panoge, dejavnosti, trga
 • SWOT finančna analiza podjetja
 • Vzpostavitev strateških ciljev podjetja v povezavi z potrebami
 • Kreiranje akcijskega načrta in terminskega plana optimizacije
 • Izdelava in predstavitev osnutka poročila in končnih sklepov
 • Izdelava končnega poročila