font-awesome_4-7-0_pie-chart_256_0_1d2333_none

Ocena vrednosti podjetij in terjatev

Oceno vrednosti podjetij izvajamo kot ekipa pooblaščenih ocenjevalcev v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti za vse vrste in oblike podjetij, kot tudi posameznih poslovnih enot. Storitev se opravlja na podlagi mednarodno uporabljenih in sodobnih metod (metoda sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov, metoda primerljivih borznih podjetij, metoda prilagojenih knjigovodskih vrednosti) glede na različne namene in glede na različne podlage vrednosti, pri čemer je ocena vrednosti pri kapitalski transakciji mnenje o najverjetnejši ceni med kupcem in prodajalcem glede na možnost obvladovanja podjetja in glede na tržljivost lastniškega deleža.

Postopek ocene vrednosti poteka v treh glavnih fazah projekta:

 • Sestanek z naročnikom in preučitev dokumentacije
 • Določitev namena in datuma ocenjenjevanja
 • Opredelitev podlage vrednosti
 • Predstavitev družbe
 • Analiza makroekonomskega okolja in analiza dejavnosti
 • Celovita finančna analiza družbe
 • SWOT analiza
 • Cenitev vrednosti glede na najprimernejšo ali dogovorjeno metodo ocenjevanja
 • Izdelava in predstavitev osnutka cenitvenega poročila in končnih sklepov
 • Izdelava končnega poročila

Za vas izvedemo ocene vrednosti za različne namene:

 • Prevzemi in združitve
 • Nakupi in prodaje
 • Prestrukturiranje
 • Dokapitalizacije
 • Dedovanje
 • Izključitev manjšinskih delničarjev
 • Računovodskega poročanja
 • Davčne potrebe
 • Druge namene v skladu s potrebami podjetja in zakonskimi zahtevami

 

Za potrebe stečajnih postopokov izvajamo tudi ocene vrednosti terjatev, na podlagi sodobnih in mednarodno uporabljenih metod.