font-mfizz_2-3_line-graph_256_0_1d2333_none

Poslovno in podjetniško svetovanje

Poslovno prestrukturiranje

Optimizacija obstoječega poslovanja družbe, z ciljem maksimizacije uspešnosti podjetja.

Mednarodni nakupi in prodaje podjetij

Iskanje potencialnih investitorjev s pomočjo zgrajene globalne mreže.

Strateški načrti

Priprava poslovne strategije z oblikovanjem novih poslovnih modelov.

Poslovni načrti

Priprava ali optimizacija ključnega dokumenta vsakega podjetja, ki služi kot kompas pri poslovnih odločitvah.

Tržne analize

Pregledi obstoječih ali novih trgov za iskanje konkurenčnih prednosti vašega podjetja

Črpanje javnih in zasebnih sredstev

Odkrivanje neizkoriščenih potencialov z dodatnimi viri financiranja, ki bodo vašemu podjetju omogočile dodatno rast in razvoj.