ionicons_2-0-1_android-compass_256_0_1d2333_none

Črpanje javnih in zasebnih sredstev

Odkrivanje neizkoriščenih potencialov z dodatnimi viri financiranja, ki bodo vašemu podjetju omogočile dodatno rast in razvoj. Z pridobitvijo dodatnih sredstev lahko vaše podjetje dosega strateške cilje poslovanja in tako dodatno nadgradi obstoječi poslovni model svojega poslovanja.

Naša ekipa vam nudi celovito rešitev pri pridobivanju javnih in zasebnih sredstev, ki je projektno zastavljeno iz naslednjih faz:

  • Sestanek z naročnikom in identifikacija želja
  • Zbiranje virov podatkov in iskanje razpisov
  • Preverjanje možnosti in izpolnjevanja pogojev
  • Individualno svetovanje in odločitev za razpis
  • Priprava vloge in spremljajoče dokumentacije
  • Projektno vodenje
  • Terminski plan izvedbe
  • Izdelava in predstavitev osnutka poročila in končnih sklepov
  • Izdelava končnega poročila za uspešen zaključek projekta črpanja sredstev