font-awesome_4-7-0_handshake-o_256_0_1d2333_none

Mednarodni nakupi in prodaje podjetij

Opravljamo celovite rešitve mednarodnih nakupov in prodaj podjetij z iskanjem potencialnih investitorjev v povezavi z globalno mrežo svetovalcev in dostopom do investitorjev v večini razvitih držav, kjer za vas nudimo celovite rešitve z agendo znižanja stroškov postopka, ter iskanjem najboljših možnih rešitev in za vas najvišje ponujene vrednosti.

Naša ekipa v tesnem sodelovanju z globalno mrežo investitorjev za vas uredi celoten postopek, ki zajema sledeče faze:

 • Sestanek z naročnikom in seznanitev s željami
 • Določitev cilja prodaje/prevzema
 • Analiza podjetja za potrebe prodaje
 • Aktivno iskanje ciljnih interesiranih podjetij oz. investitorjev
 • Skrbni pregledi podjetij ožjega izbora
 • (opcijsko) Informativni preliminarni sestanki z podjetji ožjega izbora
 • Podpis pogodbe o nerazkrivanju podatkov (Non-disclosure agreement, NDA)
 • Sestanek z odločevalcem podjetja / investitorjem
 • Pridobitev (ne)zavezujočih ponudb
 • Sestanek z naročnikom glede prejetih ponudb in definiranje prihodnje strategije
 • Pridobitev pisma o nameri (Letter of Intent) s strani izbranih interesiranih kupcev oz. investitorjev
 • Razširjena analiza kupca/investitorja
 • (Re)definiranje prodajne strategije z naročnikom
 • Finalna pogajanja glede transakcije in pogojev
 • Podpis kupo-prodajne pogodbe