font-awesome_4-7-0_paper-plane_256_0_1d2333_none

Poslovni načrti

Vašo novo ali obstoječo poslovno idejo v sodelovanju in na podlagi vaših želja skupaj z vami oblikujemo v poslovno strategijo in smernico, ki predstavlja osnovo za vsak odličen poslovni podjem. Poslovni načrt vsakemu podjetniku prestavlja na sistematičen način njegovo bistvo delovanja, z njim preverjamo in razvijamo poslovno idejo v poslovno priložnost. Načrt poti do realizacije ideje je nepogrešljiv element pri merjenju uspešnosti in izogibanju se nepremišljenim napakam.

Naša izkušena ekipa, vam pripravi “živ dokument”, ki ga je mogoče konstantno dopolnjevati in modificirati skladno z potjo razvoja vašega podjetja. Pripravljen projekt je ločen na konceptni in finančni del, ter poteka v treh glavnih fazah:

 • Sestanek z naročnikom in seznanitev z novo/obstoječo poslovno idejo
 • Identifikacija motivov in poslovne priložnosti
 • Opredelitev kreativnega in analitičnega procesa
 • Celovita analiza panoge, dejavnosti, trga
 • Kreacija vzdržnega poslovnega modela poslovnih procesov
 • SWOT analiza podjetja
 • Vzpostavitev strateških ciljev in razvoja podjetja
 • Finančna projekcija podjetja
 • Opredelitev tveganj
 • Tržno komuniciranje in trženje
 • Terminski plan
 • Izdelava in predstavitev osnutka načrta in končnih sklepov
 • Izdelava končnega načrta
 • Izdelava in predstavitev orodja za merjenje uspešnosti

Poslovni načrt prav tako predstavlja ključni dokument, ob iskanju virov financiranja pri finančnih institucijah, kjer vam naša ekipa z dolgoletnimi izkušnjami ob zaključku projekta zagotavlja kompatibilnost z zahtevami in pričakovanji bank glede vsebine in priprave dokumenta.