font-awesome_4-7-0_retweet_256_0_1d2333_none

Poslovno prestrukturiranje

Ponujamo rešitve celovitega poslovnega prestrukturiranja podjetij različnih strok, z optimizacijo poslovnih procesov, v smislu povečanja prodaje, modifikacije obstoječih poslovnih procesov v skladu z mednarodnimi trendi, nadgradnje ali spremembe obstoječega poslovnega modela, ter tako pozitivno vplivamo na dodano vrednost in uspešnost podjetja.

Naša izkušena ekipa za vas pripravi projekt, ki poteka v treh glavnih fazah:

 • Sestanek z naročnikom in seznanitev s potrebami
 • Določitev cilja in nabor potrebne dokumentacije
 • Opredelitev ključnih faktorjev
 • Analiza panoge in dejavnosti
 • Analiza produktnega/storitvenega portfelja podjetja in razvoja novih produktov/storitev
 • Analiza poslovnega modela in procesov
 • SWOT analiza internacionalizacije in vstopa na nove trge
 • Preučutev razvoja inovativnih poslovnih zasnov
 • Na osnovi pridobljenih podatkov kreiranje zasnove poslovnega prestrukturiranja
 • Izdelava in predstavitev osnutka cenitvenega poročila in končnih sklepov
 • Izdelava končnega poročila

V skladu z vašimi potrebami in željami izvedemo tudi mednarodno trženje in pospeševanje prodaje na obstoječih in novih trgih, z načrtom prestrukturiranja ali optimizacije trženja, ter iskanja in navezave stikov z potencialnimi kupci na tujih trgih. Tako vam omogočimo širitev prodajne mreže na način, da proučimo in izvedemo vaš učinkoviti prodor na nove trge, ter povečamo uspešnost poslovanja in vrednosti za vašega podjetja.