font-awesome_4-7-0_file-text_256_0_1d2333_none

Strateški načrti

Pripravljamo premišljene poslovne strategije z vključevanjem mednarodnih trendov industrije kot nadgradnjo vašega obstoječega poslovnega modela, ter začrtamo procese, ki bodo vašemu podjetju služili kot ključno orodje in vodilo do vašega dolgoročnega uspeha.

Strateški projekt, ki je ločen na konceptni in finančni del, poteka v treh glavnih fazah, je pripravljen na način:

 • Sestanek z naročnikom in seznanitev s potrebami in informacijami
 • Opredelitev želenih smernic razvoja in motivov
 • Opredelitev ključnih faktorjev podjetja
 • Analiza panoge, dejavnosti, trga, podjetja
 • Celovita finančna analiza družbe
 • Analiza obstoječega poslovnega modela in trenutnih procesov
 • SWOT analiza podjetja
 • Postavitev trenda razvoja podjetja
 • Finančni plan glede na dogovorjeno obdobje
 • Opredelitev tveganj
 • Izdelava in predstavitev osnutka poročila in končnih sklepov
 • Izdelava končnega poročila
 • Izdelava in predstavitev orodja za merjenje uspešnosti