font-awesome_4-7-0_handshake-o_256_0_1d2333_none

Tržne analize

Opravljamo preglede obstoječih in novih trgov, ter za vas iščemo konkurenčne prednosti, ki bodo vašemu podjetju omogočile nov preboj, ali razširitev obstoječega tržnega deleža oziroma vstop na izbrani tuji trg. Razumevanje vaših potencialnih strank oz. kupcev je eden izmed pogojev za uspešen nastop na trgu.

Naša uveljavljena ekipa strokovnjakov vam na podlagi vašega cilja pripravi končen projekt, ki poteka v sledečih fazah:

 • Sestanek z naročnikom in identifikacija potreb
 • Opredelitev cilja in namena analize
 • Zbiranje virov podatkov in izbor metode
 • Celovita analiza panoge
 • Analiza dejavnosti podjetja
 • Preučitev trendov trga in industrije
 • SWOT analiza podjetja
 • Finančna analiza podjetja
 • Opredelitev priložnosti
 • Terminski plan izvedbe
 • Izdelava in predstavitev osnutka poročila in končnih sklepov
 • Izdelava končnega poročila