foundation-icon-fonts_2015-02-16_magnifying-glass_256_0_1d2333_none

Skrbni pregledi (due diligence)

Celovito identificiramo in ocenimo obstoječe stanje poslovanja ciljnega poslovnega subjekta. Priskrbimo odličen vir informacij, ki naročniku daje celosten vpogled v poslovanje ciljnega poslovnega subjekta, predstavlja zaščito pred tveganji, ter tako zagotovimo ključne informacije za sprejemanje strateških odločitev. Projekt celovite rešitve pri katerem naša zaupanja vredna ekipa uveljavljenih strokovnjakov poskrbi za strokovno izvedbo, zajema:

POSLOVNI SKRBNI PREGLED POSLOVANJA

Analiza poslovnega modela in povezanih procesov družbe, pregled z poslovanjem povezanih tveganj družbe.

FINANČNI SKRBNI PREGLED POSLOVANJA

Analiza finančnih podatkov, poročil in projekcij, ki služi kot orodje za realno oceno finančne stabilnosti družbe.

PRAVNI SKRBNI PREGLED POSLOVANJA

Se izvede na osnovi analize sklenjenih pogodb z vsemi deležniki in ključnimi partnerji ciljnega podjetja.

DAVČNI SKRBNI PREGLED POSLOVANJA

Analiza davčnih tveganj iz naslova poslovanja družbe v preteklosti in projekcij za prihodnost.

PROIZVODNI SKRBNI PREGLED POSLOVANJA ZA PROIZVODNA PODJETJA

Pregled učinkovitosti procesov z odkrivanjem notranjih neizkoriščenih potencialov,  preverjanje tehnološke opreme, njene dejanske vrednosti in tveganja prihodnje uporabe.

Strokovno podkovana ekipa, vsebinsko zahteven in pomemben projekt natančno analizira, kjer priprava projekta poteka v sledečih treh korakih:

  • Sestanek z naročnikom in seznanitev s potrebami
  • Identifikacija in oblikovanje ciljev in izhodišč projekta
  • Pridobitev potrebnih podatkov in preučitev virov informacij
  • Sestava ustrezne podatkovne baze opazovanega poslovnega subjekta
  • Analiza panoge, dejavnosti, trga glede na namen
  • Celostna SWOT analiza opazovanega poslovnega subjekta glede na namen
  • Preučitev poslovnega modela in financiranja opazovanega poslovnega subjekta,
  • Izdelava strokovnega vsebinskega dela in analiz skrbnega pregleda glede na namen projekta
  • Izdelava in predstavitev osnutka poročila, ter končnih sklepov
  • Izdelava končnega poročila

NEODVISNI PREGLED POSLOVANJA

V okviru naših storitev pa izvajamo tudi neodvisne preglede poslovanja podjetja za banke (IBR), kjer skrbno analiziramo finančni in poslovni položaj podjetja pred sprejemom odločitve o odobritvi posojila. Svetujemo v zvezi z ukrepi povezanimi z že danimi posojili poslovnim partnerjem, ki se znajdejo v finančnih težavah. Opredelitev temeljnih problematik je osnova za identifikacijo možnosti prestrukturiranja dolga, oziroma predstavlja osnovo za akcijski načrt strateških rešitev.